АЛСАС ЕООД

Център за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)

Международен банков институт

Нотариалната камара на Република България

БАЛИП

БАУД

Браншова асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП)

Институт за следдипломна квалификация при Университета за национално и световно стопанство

Издателски комплекс – УНСС

Хотел Метрополитан София

Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел

МВ Риал Вижън ООД