Петя Николова

Петя Николова

Държавен експерт в Агенцията по обществени поръчки

Държавен експерт в Агенцията по обществени поръчки

Петя Николова притежава повече от 15 години опит в областта на обществените поръчки, придобит като държавен експерт в дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” в Агенцията по обществени поръчки. Преди да заеме тази позиция тя е работила и като експерт в дирекция “Ликвидация и несъстоятелност” в Министерството на икономиката.
Петя Николова е дипломиран инженер от Университета за архитектура, строителство и геодезия и магистър по Финансов мениджмънт от Университета за национално и световно стопанство.

АЛИСТА Трейнингс

Топ Експерт Трайнингс Ние предлагаме организирането и провеждането на различни видове семинари и обучения, в това число вътрешно-фирмени, тиймбилдинг и онлайн обучения. Вие ще получите специализирани сертификати за предлаганите от нас обучения, гарантиращи конкурентно предимство. Ние си партнираме с експерти от различни сфери на публичния и частен сектор, а лекторите ни са висококвалифицирани професионалисти, гарантиращи най-доброто ниво на обучение.