Д-р Момчил Станишев

Д-р Момчил Станишев

Експерт и консултант в областта на организационната психология

Експерт и консултант в областта на организационната психология

Изследователските му интереси са насочени към управлението на промяната, лидерството и емоционалната интелигентност на работното място. Автор е на статии, публикации и изследвания в областта, както в страната, така и в чужбина. Участвал е в редица международни бизнес форуми и конференции по темата за лидерството, организационното развитие и стартиращи предприятия.
Момчил Станишев е доктор по организационна психология, има специализации по управление на човешките ресурси в САЩ и по психология в Португалия. Професионалният му опит е свързан, както с частния, така и с публичния сектор, включително и в изпълнението, управлението и координирането на различни проекти, финансирани със средства от ЕС.

АЛИСТА Трейнингс

Топ Експерт Трайнингс Ние предлагаме организирането и провеждането на различни видове семинари и обучения, в това число вътрешно-фирмени, тиймбилдинг и онлайн обучения. Вие ще получите специализирани сертификати за предлаганите от нас обучения, гарантиращи конкурентно предимство. Ние си партнираме с експерти от различни сфери на публичния и частен сектор, а лекторите ни са висококвалифицирани професионалисти, гарантиращи най-доброто ниво на обучение.