Мариана Кацарова

Мариана Кацарова

Юрист, един от водещите експерти по в областта на обществените поръчки, лектор и автор на множество публикации в областта

От 2000 г. до 2005 г. работи като експерт-юрисконсулт в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, чийто правоприемник е Агенцията за държавна финансова инспекция. От 2005 г. до 2011 г. заема длъжността началник на отдел „Методология на одитната дейност“ в Сметната палата на Р България, а от 2011 г. до 2016 г. е директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване“.

АЛИСТА Трейнингс

Топ Експерт Трайнингс Ние предлагаме организирането и провеждането на различни видове семинари и обучения, в това число вътрешно-фирмени, тиймбилдинг и онлайн обучения. Вие ще получите специализирани сертификати за предлаганите от нас обучения, гарантиращи конкурентно предимство. Ние си партнираме с експерти от различни сфери на публичния и частен сектор, а лекторите ни са висококвалифицирани професионалисти, гарантиращи най-доброто ниво на обучение.