Андон Ташуков

Андон Ташуков

Юрисконсулт в Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в Министерството на вътрешните работи

Андон Ташуков е юрист, с близо 10 години опит в областта на правото на ЕС и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, като повече от пет години работи в националната координационна служба за борба с измамите (АФКОС). Член е на работните групи в областта на борбата с измамите в Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Водещ експерт в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Автор на статии и наръчници на национално и европейско ниво в сферата на правото на ЕС и борбата с измамите. Преподавател в Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) в Маастрихт, Холандия; Академия по ЕСИФ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и др.

Андон Ташуков е магистър по право, магистър по право на Европейския съюз и докторант в областта на конституционното право и правото на ЕС в Българската академия на науките (БАН). Завършил е Университета за национално и световно стопанство, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и UNIVERSITÉ DE LORRAINE, France. Има специализации по Европейско бизнес право в Университета в Лунд, Швеция и по Договорно право в Университет Харвард, САЩ. Владее шест езика: български, английски, испански, португалски, френски и латински.

Предстоящи семинари

ID Семинар Продължителност Начална дата
ИЗМАМИ ЕС 09-04-20 Разкриване на нередности и измами с европейски средства. Същност и практическо ръководство. 8 часа 09.04.2020

АЛИСТА Трейнингс

Топ Експерт Трайнингс Ние предлагаме организирането и провеждането на различни видове семинари и обучения, в това число вътрешно-фирмени, тиймбилдинг и онлайн обучения. Вие ще получите специализирани сертификати за предлаганите от нас обучения, гарантиращи конкурентно предимство. Ние си партнираме с експерти от различни сфери на публичния и частен сектор, а лекторите ни са висококвалифицирани професионалисти, гарантиращи най-доброто ниво на обучение.