Стилян Горанов

Стилян Горанов

Мениджър проекти и разработчик на уеб базирани софтуерни решения

Стилян Горанов е с повече от 10 години опит в областта на информационните технологии, в частност управлението на проекти и разработката на уеб базирани решения. Автор е на множество софтуерни решения, в това число CRM, ERP, системи за управление на ресурси, уебсайтове и информационни портали. Към момента е главен експерт по дигитализация и интеграция на софтуерни решения в голяма инженерингова фирма, като успоредно с това ръководи екип за разработката на проекти с участие на държавни организации, специализирани агенции, фармацевтични компании и други. Стилян Горанов е и консултант по интеграция и въвеждане на софтуер за управление на цялостната дейност на фирми от малкия и среден бизнес.

АЛИСТА Трейнингс

Топ Експерт Трайнингс Ние предлагаме организирането и провеждането на различни видове семинари и обучения, в това число вътрешно-фирмени, тиймбилдинг и онлайн обучения. Вие ще получите специализирани сертификати за предлаганите от нас обучения, гарантиращи конкурентно предимство. Ние си партнираме с експерти от различни сфери на публичния и частен сектор, а лекторите ни са висококвалифицирани професионалисти, гарантиращи най-доброто ниво на обучение.