Лора Георгиева

Лора Георгиева

Лора Георгиева е юрист, част от специализирания екип по „Защита на личните данни“ на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“. Участва в провеждането на множество практически-насочени обучения в областта на нормативната уредба, регулираща защитата на личните данни, както на национално, така и на Европейско и световно ниво.

Семинари, на които е лектор

АЛИСТА Трейнингс

Топ Експерт Трайнингс Ние предлагаме организирането и провеждането на различни видове семинари и обучения, в това число вътрешно-фирмени, тиймбилдинг и онлайн обучения. Вие ще получите специализирани сертификати за предлаганите от нас обучения, гарантиращи конкурентно предимство. Ние си партнираме с експерти от различни сфери на публичния и частен сектор, а лекторите ни са висококвалифицирани професионалисти, гарантиращи най-доброто ниво на обучение.