Михаил Драгоданов

Михаил Драгоданов

Главен инспектор в Министерството на вътрешните работи, ръководител на сектор "Противоправно съдържание в Интернет" в отдел „Киберпрестъпност“ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”

Михаил Драгоданов е един от водещите експерти в областта на киберсигурността, онлайн измамите и сигурността във финансовия сектор, с повече от 10 години опит в ГДБОП. Работил е по всички направления на киберпрестъпленията, но основно е разследвал финансово мотивирани престъпления, извършени онлайн. Участвал е в провеждането на над 150 национални и международни разследвания свързани с киберпрестъпления, включително в съвместни операции с ФБР, Сикрет Сървис, Европол, Интерпол и други чуждестранни правоохранителни органи. Бил е член на групата EMPACT – CYBER ATTACKS към ЕВРОПОЛ, разработваща политики в областта на киберпрестъпленията за държавите от ЕС. Настоящ член в експертният състав на Съвета на Европа, касаещ Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство от Будапеща, 2001г. Създател е на национална контактна точка „Криптовалути“ за обмен на информация с ексченджъри на световно ниво, функционираща от 2016 г. Специализирал е разследване на кибер-престъпления, финансови измами онлайн, сигурност във финансовия сектор, криптовалути, интелектуална собственост, индустриална собственост, авторско право и сродните му права и др.

Предстоящи семинари

Семинари, на които е лектор

АЛИСТА Трейнингс

Топ Експерт Трайнингс Ние предлагаме организирането и провеждането на различни видове семинари и обучения, в това число вътрешно-фирмени, тиймбилдинг и онлайн обучения. Вие ще получите специализирани сертификати за предлаганите от нас обучения, гарантиращи конкурентно предимство. Ние си партнираме с експерти от различни сфери на публичния и частен сектор, а лекторите ни са висококвалифицирани професионалисти, гарантиращи най-доброто ниво на обучение.