Вихрен Славчев

Вихрен Славчев

Вихрен Славчев – съосновател и изпълнителен директор на Мнемоника, една от водещите ИТ компании у нас в областта на информационна сигурност и съхранението и обработка на данни. Вихрен Славчев има над 15 годишен опит в сферата на ИТ и управлението, придобит в разработка на софтуерни продукти, сферата на недвижимите имоти и услуги и компании във финансовия сектор.

Семинари, на които е лектор

АЛИСТА Трейнингс

Топ Експерт Трайнингс Ние предлагаме организирането и провеждането на различни видове семинари и обучения, в това число вътрешно-фирмени, тиймбилдинг и онлайн обучения. Вие ще получите специализирани сертификати за предлаганите от нас обучения, гарантиращи конкурентно предимство. Ние си партнираме с експерти от различни сфери на публичния и частен сектор, а лекторите ни са висококвалифицирани професионалисти, гарантиращи най-доброто ниво на обучение.