Ася Иванова

Ася Иванова

Консултант по управление на човешките ресурси

Ася Иванова е магистър по специалностите „Икономика и организация на труда” и „Управление на човешките ресурси“. Има над 20 годишен опит в областта на управлението на човешките ресурси, администриране на персонал и заплати. Работила е както като консултант, така и на ръководни длъжности в сектори като енергетика, строителство, тежки производства, реклама и др.

Ася Иванова е участвала в разработването и внедряването на различни програми и системи за управление на човешките ресурси. Работила е повече от 10 години като консултант по проекти за компании от различни браншове и с разнообразен предмет на дейност, включително по европейски проекти. Г-жа Иванова е лектор на обучения по теми като „ТРЗ и личен състав“, „Оценка на длъжности и системи за управление на възнагражденията“, „Управление на човешките ресурси”, „Оценяване, атестация и мотивация на персонала” и други, свързани с управлението на човешките ресурси.

АЛИСТА Трейнингс

Топ Експерт Трайнингс Ние предлагаме организирането и провеждането на различни видове семинари и обучения, в това число вътрешно-фирмени, тиймбилдинг и онлайн обучения. Вие ще получите специализирани сертификати за предлаганите от нас обучения, гарантиращи конкурентно предимство. Ние си партнираме с експерти от различни сфери на публичния и частен сектор, а лекторите ни са висококвалифицирани професионалисти, гарантиращи най-доброто ниво на обучение.