Facebook страницата на АЛИСТА

Алсас ЕООД

Център за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)

Браншова асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП)

Нотариална камара на Република България

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)