Marketing Strategy with MarkStrat (семинарът е на английски език)

Marketing Strategy with MarkStrat (семинарът е на английски език)
Цена за 1 участник:
780.00 лв. без ДДС*
* При заявка на повече от един участник има отстъпка. Отстъпката се начислява в края на заявката.
* Цена за ранно записване.

Дата:

04.12.2020

Час:

9:00 - 17:00

Локация

Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел - гр. София, бул. Христо Ботев № 69.   Виж карта

Актуалност на темата

Маркетингът, казват, е както изкуство, така и наука. Интуицията и креативността играят важна роля за успеха на професионалистите в областта. И все пак в днешния свят, със силно развита конкуренция, маркетинг плановете нямаше да са толкова ефективни и правдоподобни за управителите на компаниите, техните собственици и акционери, ако бяха базирани само на интуиция и креативност. Това, което определя и допълва професионалния маркетинг подход, е използването на широк набор от инструменти за ефективни проучвания, анализ и планиране, и съответно за изготвяне на маркетинг стратегии, които да допринасят за успешното развитие на компаниите днес.

 

Полза от семинара с MarkStrat симулацията

https://web.stratxsimulations.com/simulation/strategic-marketing-simulation/

 • MarkStrat е разработен за да демонстрира и обучи участниците на основополагащите концепции от Стратегическия маркетинг, като портфолио стратегия, сегментация и позициониране.
 • Markstrat предоставя възможност за ангажиращо изживяване посредством метода gamification, при който обучаваме с помощта на игрови елементи, четем, анализираме, прилагаме и разбираме ефекта от маркетинг решенията ни, в период на няколко години.

MarkStrat е изключително успешна платформа, защото реално илюстрира:

 • Стратегическа перспектива: решенията по маркетинг микса са второстепенни.
 • Дългосрочна перспектива: от 6 до 10 симулирани години.
 • Обширна симулация на и съобразяване с реална конкуренция.
 • Разбирането на потребителските нужди е ключово.
 • Управлението на Маркетинга като организационна функция за постигане на печалба.
 • Надграждането на солидни теоретични основи.

 

Образователните ползи включват

– Не само научаването но и разбирането на понятия от Стратегическия маркетинг като: взаимовръзките между пазарен дял и печалба, ефекта на организационния опит при налагането на продукти, разпределението на ресурси, пазарната сегментация, продуктовото позициониране и др.;

– Изживяване на ефективността и ефикасността на съществените маркетинг инструменти като маркетинг планиране, възприятийното позициониране, проучвания и корелация, анализ на портфолиото и др.

– Усвояване на пазарния и конкурентен анализ чрез:

 • Проследяване на промените на пазара.
 • Предвиждане на конкуренти ходове.
 • Оценка на различни сценарии за активности, успоредно с планирането на дългосрочни стратегии.
 • Усвояване и налагане на конкурентни предимства.

 

За кого е предназначен семинара

 • За професионалисти в сферата на Маркетинга и Комуникациите и ПР.
 • За професионалисти от сферата на финансите, продажбите, търговския маркетинг, развойната дейност, клиентско обслужване и др.
 • За хора индивидуално, както и за екипи, които работят заедно в една организация.
 • За всички експерти с интерес в сферата, както и за всеки, който желае да се развива в тези области.

 

Такси за участие в семинара

Таксата за участие за двата дни е 780 лв. без ДДС (936 лв. с ДДС) за един участник и 750 лв. без ДДС (900 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация. В цената е включена такса от 200 лева, която е за регистрация на всеки участник в платформата MarkStrat.

Специална отстъпка: при регистрация до края на месец март 2020 г., получавате 30 лв. отстъпка от горепосочените такси.

ВАЖНО: Всеки участник в семинара получава ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на АЛИСТА Трейнингс. Ваучерът е валиден за следващите 12 месеца.

 

Таксата за участие в семинара включва

 • Персонална регистрация в платформата MarkStrat.
 • Индивидуален достъп до MarkStrat платформата.
 • Наръчник за симулацията.
 • Онлайн тест за запознатост с платформата преди началото на сесиите.
 • Лекционни и презентационни материали.
 • Папка с листа за писане и химикалка.
 • Индивидуални консултации с лектора.
 • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
 •  4 кафе-паузи, включващи: кафе, чай, вода и дребни сладки.
 • Издаване на Сертификат за преминато обучение по темата.
 • Сертификат за участие MarkStrat.
 • Ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на АЛИСТА Трейнингс за следващите 12 месеца.
 • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

ВАЖНО: Всеки участник в семинара трябва да носи лаптоп или таблет.

Забележка! Семинарът се провежда на английски език.

 

Програма на семинара  (линк)

 

Сертифициране

На всички участници в семинара ще бъде издаден

 1. Сертификат за преминато специализирано обучение от АЛИСТА Трейнингс.
 2. Сертификат за участие MarkStrat.
 3. Сертификат за успешно завършване на MarkStrat, за всеки участник, който е успял да увеличи пазарната капитализация на компанията, която управлява в симулацията на MarkStrat.

 

Регистрация

Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма на нашата интернет страница alista.bg. Трябва да изберете конкретния семинар, като след потвърждение от страна на АЛИСТА Трейнингс за регистрацията Ви за семинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ООД, ЕИК: 204951773
Банка: „Юробанк България“ АД (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 03 декември 2020 г.

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При изчерпване на местата в залата, заявки за семинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

 

 

Общи условия

Условия за участие, записване и отказ от участие в семинар.
Резервирането на участието на Вас и/или Вашите представители в семинара, ще Ви бъде потвърдено след като направите съответната регистрация чрез електронната форма в сайта или след получаването на имейл от наша страна. Правото на участие на Вас и/или на представителите Ви на семинара възниква при заплащане на таксите за участие. Отказ от участие е възможно да бъде направен до 7 /седем/ дни, преди датата на събитието, при което заплатените такси за участие се възстановяват в размер на 50 %. При отказ от участие по-рано от 7 /седем/ дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване, но участието може да бъде прехвърлено за следващ семинар, организиран от нас, за което се заплаща еднократна такса в размер на 45 лева без ДДС. Семинарните такси не включват хотелско настаняване.
АЛСАС ООД си запазва правото да осъществява промени в темите и/или лекторите при възникването на непредвидени обстоятелства, без за това да е нужно предварително уведомяване и без да се дължат неустойки или възстановяване на част от платените такси. При нужда от отмяна на семинара, заплатените такси ще бъдат възстановени в пълен размер. АЛСАС ООД не дължи никакви допълнителни обезщетения в случай на промени в темите и/или лекторите или отмяна на семинара. АЛСАС ООД има право да извършва снимки по време на провеждането на семинара. Прехвърляне правото на участие в семинара, от представител на една компания на друг представител от същата компания, може да бъде извършено по всяко време, след изпращане на уведомление по електронната поща до АЛСАС ООД.

Защита на личните данни:
С извършването на съответната регистрация чрез електронната форма в сайта и/или с изпращането на имейл за регистрация, Вие се съгласявате личните Ви данни, по смисъла на Регламент EU 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да бъдат обработвани от страна на АЛСАС ООД за целите на провеждането на семинара и издаване на сертификат. Личните данни, които ще бъдат обработвани са: име и фамилия на участниците и имейл. Вие имате право, да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, чрез изпращането на имейл до office@alsas.net, след което личните Ви данни ще бъдат унищожени.
С извършването на съответната регистрация чрез електронната форма в сайта и/или с изпращането на имейл за регистрация, Вие се съгласявате също, след приключването на семинара, личните Ви данни, да бъдат използвани за включването им в регистър на лицата участвали в сертифицирани обучения, както и да бъдат съхранявани, обработвани и използвани за изпращане на електронни съобщения за предстоящи семинари, събития, новини и за други цели свързани с дейността на АЛСАС ООД. Отказ от включване, на личните Ви данни в регистъра и отказ от съхраняване, обработване и използване на личните Ви данни за получаване на съобщения и за други цели свързани с дейността на АЛСАС ООД, можете да направите по всяко време, посредством изпращане на имейл до office@alsas.net, след което Вашата информация ще бъде унищожена.

Още информация

Уебсайт

https://alista.bg

Телефон

+359898929402

E-mail

edu@alista.bg

АЛИСТА Трейнингс

Топ Експерт Трайнингс Ние предлагаме организирането и провеждането на различни видове семинари и обучения, в това число вътрешно-фирмени, тиймбилдинг и онлайн обучения. Вие ще получите специализирани сертификати за предлаганите от нас обучения, гарантиращи конкурентно предимство. Ние си партнираме с експерти от различни сфери на публичния и частен сектор, а лекторите ни са висококвалифицирани професионалисти, гарантиращи най-доброто ниво на обучение.