Семинари

Всички

Най-новите тенденции в областта на киберсигурността – предизвикателства и възможни решения за бизнеса

240 лв.

Най-новите тенденции в областта на киберсигурността - предизвикателства и възможни решения за бизнеса

От 9:00 часа на 30.01.2020
Метрополитън Хотел - гр. София, бул. Цариградско шосе №64

Последни промени в Гражданския процесуален кодекс. Актуални изменения в заповедното производство по ГПК, свързано със защитата на потребителите.

190 лв.

Последни промени в Гражданския процесуален кодекс. Актуални изменения в заповедното производство по ГПК, свързано със защитата на потребителите.

От 9:00 часа на 19.02.2020
Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел - гр. София, бул. Христо Ботев № 69

Защита на личните данни съгласно регламент (ЕС) 2016/679 – GDPR. Актуална практика на КЗЛД. ИТ аспекти на защита на личните данни.

210 лв.

Защита на личните данни съгласно регламент (ЕС) 2016/679 – GDPR. Актуална практика на Комисията за защита на личните данни. ИТ аспекти на защита на личните данни.

От 9:15 часа на 20.02.2020
Метрополитън Хотел - гр. София, бул. Цариградско шосе №64

„Практически прочит на документирането на трансферните цени в България след последните промени в ДОПК“

190 лв.

„Практически прочит на документирането на трансферните цени в България след последните промени в ДОПК“

От 9:00 часа на 12.03.2020
Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел - гр. София, бул. Христо Ботев № 69.

Актуални промени в закона за обществените поръчки. Възлагане и участие в обществени поръчки по ЗОП и ППЗОП при действие на ЦАИС ЕОП

195 лв.

Актуални промени в закона за обществените поръчки. Възлагане и участие в обществени поръчки по ЗОП и ППЗОП при действие на централизираната електронна платформа (ЦАИС ЕОП)

От 9:00 часа на 26.03.2020
Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел - гр. София, бул. Христо Ботев № 69.

Разкриване на нередности и измами с европейски средства. Същност и практическо ръководство.

195 лв.

Разкриване на нередности и измами с европейски средства. Същност и практическо ръководство

От 9:00 часа на 09.04.2020
Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел - гр. София, бул. Христо Ботев № 69

Конфликт на интереси във финансовия сектор. Корпоративни измами – видове, установяване и противодействие

220 лв.

Конфликт на интереси във финансовия сектор. Корпоративни измами – видове, установяване и противодействие

От 9:30 часа на 04.06.2020
Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел - гр. София, бул. Христо Ботев № 69.

АЛИСТА Трейнингс

Топ Експерт Трайнингс Ние предлагаме организирането и провеждането на различни видове семинари и обучения, в това число вътрешно-фирмени, тиймбилдинг и онлайн обучения. Вие ще получите специализирани сертификати за предлаганите от нас обучения, гарантиращи конкурентно предимство. Ние си партнираме с експерти от различни сфери на публичния и частен сектор, а лекторите ни са висококвалифицирани професионалисти, гарантиращи най-доброто ниво на обучение.