Най-новите тенденции в областта на киберсигурността - предизвикателства и възможни решения за бизнеса

Най-новите тенденции в областта на киберсигурността - предизвикателства и възможни решения за бизнеса
Цена за 1 участник:
130.00 лв. без ДДС*
* При заявка на повече от един участник има отстъпка. Отстъпката се начислява в края на заявката.
* Цена за ранно записване.

Дата:

29.07.2020

Час:

13:00 - 17:30

Локация

Семинарът ще се проведе онлайн   Виж карта

Онлайн Уебинар - този семинар ще се проведе онлайн с аудио и видео връзка, достъпни през Вашия компютър или мобилно устройство. След регистрация ще получите имейл с покана и инструкции за включване.

Актуалност на темата

Информацията е изключително ценен актив, а необходимостта от управление на огромно количество данни и тяхната защита е очевидна. Информацията и свързаните с нея процеси, системи и мрежи представляват критични бизнес активи. Организациите и техните информационни системи и мрежи са изправени пред многобройни заплахи за сигурността, включително измами, шпионаж, саботаж, вандализъм и т.н. С всеки изминал ден технологиите стават все по-сложни. Компютърните пробиви и атаки стават по-чести, по-смели и по-комплексни.

 

Ползата от уебинара

В предстоящия уебинар са включени теми, които да запознаят участниците в тенденциите на извършваните кибер атаки към бизнес организации и техните процеси, като цели да ги запознае с методологията им на извършване, използвани техники, способи и инструменти, както и правната основа и действия на правоприлагащите органи за тяхното разследване.
Ще бъдат анализирани актуалните тенденции в киберпрестъпността и ще бъдат представени практически съвети към бизнеса за подобряване на киберсигурността.
По време на обучението ще бъде направен и структуриран анализ и демонстрация на конкретни примери.

 

Такси за участие в уебинара

Таксата за участие е 130 лв. без ДДС (156 лв. с ДДС) за един участник и 110 лв. без ДДС (132 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация.

 

Таксата за участие в уебинара включва

 • Полудневно специализирано обучение.
 • Презентиране на материята от лектори с висока и доказана експертиза в областта, с богат теоретичен и практически опит.
 • Лекционни и презентационни материали.
 • Индивидуални консултации с лекторите.
 • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
 • Издаване на специализиран Сертификат.
 • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

 

Сертифициране

На всички участници в уебинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

 

Използване на платформата

Он-лайн обученията (уебинарите) провеждани от АЛСАС ЕООД, се организират през електронна платформа, която е изключително лесна за използване.

За да се присъедините и участвате в он-лайн обучението, трябва в деня и часа на обучението да кликнете на линка, който ще сме Ви изпратили по имейл в деня преди обучението и да следвате инструкциите.

Платформата позволява участие в он-лайн обучението през Вашия стационарен или преносим компютър (лаптоп), таблет или мобилен телефон. Единственото изискване е налична връзка с Интернет и аудио периферия за възпроизвеждане на звук (тонколони, слушалки, вграден говорител или др.). Платформата може да бъде инсталирана като приложение (програма) на Вашето устройство, или може да бъде ползвана директно през браузър, без необходимост от инсталация.

По време на он-лайн обучението ще имате възможност да чувате и виждате всичко, което лекторът предлага на Вашето внимание, като при желание от Ваша страна, може да се включите с видео или аудио излъчване от Вашето устройство или да използвате он-лайн чат прозореца в приложението по време на самото обучение.

Ако нямате достъп до Интернет, можете да участвате в он-лайн обучението и през телефон, като наберете определен номер и въведете с тонален сигнал предварително предоставено Ви ID.

 

Технически изисквания за използване на платформата

 • Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
 • Работещи слушалки, тонколони или вградено аудио.

 

Регистрация

Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма на нашата интернет страница alista.bg. Трябва да изберете конкретния уебинар, като след потвърждение от страна на АЛИСТА Трейнингс за регистрацията Ви за уебинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

 

Получател: АЛСАС ЕООД,

ЕИК: 204951773

Банка: “Юробанк България” АД (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

 

Покана с линк към платформата ще бъде получен ден преди провеждането на уебинара, на посочения от Вас имейл.

 

Срокът за регистрация за участие в уебинара е до 27 юли 2020 г.

 

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, предвид техническия капацитет на платформата, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При достигане на техническия капацитет на платформата, заявки за уебинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

  

Програма на уебинара

 13:00 – 13:15 – Регистрация на участниците и откриване на уебинара.

 13:15 – 15:15 Панел 1

 • Най-предпочитаните обекти, ставащи жертви на кибератаки.
 • Актуални тенденции в киберпрестъпността.
 • Съвети към бизнеса за подобряване на киберсигурността.
 • Ransomware атаки и крипто вируси.
 • Поръчителства за фирмен шпионаж.

– Какво научихме, как да се предпазим от киберпрестъпления? /онлайн тест/

15:15 – 15:30 – Почивка

15:30 – 17:30 Панел 2

– Вектори на атака при таргетирането на бизнес организации:

 • чести уязвимости на web апликациите
 • чести уязвимости на мрежовата инфраструктура
 • уязвимости при бизнес процесите
 • уязвимости, произтичащи от служителите

– Структуриран анализ на реални случаи на:

 • компрометиране на бизнес мейл кореспонденция
 • пропагандиране и заразяване с Ransomware

– Визия за подобряване нивото на киберсигурността в бизнес организациите.

– Заключителни бележки. Дискусия.

 

Общи условия

Условия за участие, записване и отказ от участие в семинар.
Резервирането на участието на Вас и/или Вашите представители в семинара, ще Ви бъде потвърдено след като направите съответната регистрация чрез електронната форма в сайта или след получаването на имейл от наша страна. Правото на участие на Вас и/или на представителите Ви на семинара възниква при заплащане на таксите за участие. Отказ от участие е възможно да бъде направен до 7 /седем/ дни, преди датата на събитието, при което заплатените такси за участие се възстановяват в размер на 50 %. При отказ от участие по-рано от 7 /седем/ дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване, но участието може да бъде прехвърлено за следващ семинар, организиран от нас, за което се заплаща еднократна такса в размер на 45 лева без ДДС. Семинарните такси не включват хотелско настаняване.
АЛСАС ЕООД си запазва правото да осъществява промени в темите и/или лекторите при възникването на непредвидени обстоятелства, без за това да е нужно предварително уведомяване и без да се дължат неустойки или възстановяване на част от платените такси. При нужда от отмяна на семинара, заплатените такси ще бъдат възстановени в пълен размер. АЛСАС ЕООД не дължи никакви допълнителни обезщетения в случай на промени в темите и/или лекторите или отмяна на семинара. АЛСАС ЕООД има право да извършва снимки по време на провеждането на семинара. Прехвърляне правото на участие в семинара, от представител на една компания на друг представител от същата компания, може да бъде извършено по всяко време, след изпращане на уведомление по електронната поща до АЛСАС ЕООД.
Защита на личните данни:
С извършването на съответната регистрация чрез електронната форма в сайта и/или с изпращането на имейл за регистрация, Вие се съгласявате личните Ви данни, по смисъла на Регламент EU 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да бъдат обработвани от страна на АЛСАС ЕООД за целите на провеждането на семинара и издаване на сертификат. Личните данни, които ще бъдат обработвани са: име и фамилия на участниците и имейл. Вие имате право, да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, чрез изпращането на имейл до office@alsas.net, след което личните Ви данни ще бъдат унищожени.
С извършването на съответната регистрация чрез електронната форма в сайта и/или с изпращането на имейл за регистрация, Вие се съгласявате също, след приключването на семинара, личните Ви данни, да бъдат използвани за включването им в регистър на лицата участвали в сертифицирани обучения, както и да бъдат съхранявани, обработвани и използвани за изпращане на електронни съобщения за предстоящи семинари, събития, новини и за други цели свързани с дейността на АЛСАС ЕООД. Отказ от включване, на личните Ви данни в регистъра и отказ от съхраняване, обработване и използване на личните Ви данни за получаване на съобщения и за други цели свързани с дейността на АЛСАС ЕООД, можете да направите по всяко време, посредством изпращане на имейл до office@alsas.net, след което Вашата информация ще бъде унищожена.

Още информация

Уебсайт

https://alista.bg

Телефон

+359898929402

E-mail

edu@alista.bg

АЛИСТА Трейнингс

Топ Експерт Трайнингс Ние предлагаме организирането и провеждането на различни видове семинари и обучения, в това число вътрешно-фирмени, тиймбилдинг и онлайн обучения. Вие ще получите специализирани сертификати за предлаганите от нас обучения, гарантиращи конкурентно предимство. Ние си партнираме с експерти от различни сфери на публичния и частен сектор, а лекторите ни са висококвалифицирани професионалисти, гарантиращи най-доброто ниво на обучение.