АЛИСТА Трейнингс е програма за бизнес обучения, създадена и част от АЛСАС ЕООД.

АЛИСТА Трейнингс разполага със:

  • Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които предлага.
  • Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
  • Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.

Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.

Нашата мисия

АЛИСТА е една динамично развиваща се програма и като такава, целта ни е да утвърждаваме позициите си както на българския, така и на международния пазар, като постоянно предлагаме на нашите клиенти най-добрите обучения, семинари и друг тип услуги, съобразени с най-високите стандарти за качество, чрез които се постига сигурност на бизнеса и предвидимост на процесите.

Мисията ни е да развиваме познанията и експертизата на нашите клиенти, да отговаряме на техните нужди и очаквания, като им предлагаме най-добрите експертни събития, с водещи български и международни лектори и по този начин да спомогнем за успешното развитие на нашето бизнес и социално общество.

Нашата визия

АЛИСТА Трейнингс е изцяло ориентиран към клиента. Ние сме новатори. Ние изграждаме решения. Ние изграждаме партньорства.

Стремим се продуктите и услугите, които предлагаме да бъдат най-ефективни за бизнеса, достъпни, иновативни и надеждни.

Стремим се да бъдем предпочитан партньор за нашите клиенти и да създаваме условия за сигурна бизнес среда.

Стремим се да се наложим като предпочитан от публичния и частен сектор организатор на различни събития и семинари, като за това ни помага отличното познаване на тенденциите в различните области, в които работим, високата експертиза на нашите лектори и професионалното ни отношение към всеки един детайл от процеса.

Нашите ценности

Доверие

Развиваме устойчиви и продължителни взаимоотношения с нашите служители, клиенти и партньори.

Уважение

Уважаваме всеки член на нашия екип, нашите клиенти, партньори и съграждани.

Професионализъм

Притежаваме най-добрата експертиза в областта.

Ефективност

Постигаме целите си и тези поставени от нашите клиенти.

Социална отговорност

Работим с грижа към всеки член на обществото ни.

Прозрачност

Поддържаме добре информирана социална общността, в която работим, за това, което правим и как точно го правим.

Качество

Стремим се към съвършенство във всяко едно свое начинание.

Екипност

Заедно винаги можем да постигнем много повече.

Иновативност

Насърчаваме промяната и възможностите, които тя предлага. Развиваме продуктите и услугите, които предлагаме, за да гарантираме сигурност и спокойствие за нашите клиенти.

Екип

Екипът на АЛИСТА Трейнингс е съставен от експерти които познават в дълбочина материята в която работят, с натрупан богат практически опит както в държавния, така и в частния сектор.Основно в екипа участват юристи и икономисти работили в различни частни и държавни организации.

Рекламна политика

Ние Ви предоставяме възможности за:
✓ Публикуване на линкове в сайта.
✓ Публикуване на рекламен текст в сайта.
✓ Реклама, разпространение на презентационни и други материали, презентиране на специализирана литература и продукти по време на нашите семинари и събития.
✓ БАНЕР реклама.
При интерес от Ваша страна, можете да се свържете с нас.